Đồng-Khánh 1973

Blog của Các bạn thuộc trường Đông Khánh Huế Niên Khóa 1973

Cruise 2014

HỌP MẶT 50 NĂM GẶP LẠI LẦN  II

Do Nguyễn Mậu Hưng và Các Bạn Đồng Khóa Tổ Chức

Trên Du Thuyên

ENCHANTMENT OF THE SEA

Ngày đi:     Port Canaveral, Florida     4/11/2014
Ngày về:    Port Canaveral, Florida     4/14/2014

Lịch trình:

11 APR 2014                   PORT CANAVERAL, FLORIDA
12 APR 214                      NASSAU, BAHAMAS
13 APR 2014                   COCOCAY, BAHAMAS
14 APR 2014                   PORT CANAVERAL, FLORIDA
Giá mỗi loại cabin (+ thuế  $70.59 cho 1 người  /phòng 2 người )

Inside :                            $329.00 -$359.00
Window :                         $409.00 -$439.00
Balcony :                         $449.00 -$469.00


Deposit lân I     $100.00 cho mỗi người i, trươc    20/10/2013.

Thanh toán lân cuối trước:                     31/1/2014, for fully refundable.

Xin lây vé máy bay đến  và về

Phi trường Orlando (MCO).

Tiên xe đến  và về từ cảng  tính riêng

.
Liên lạc: NguyenMauHung
-ÐT: 407-276-1323 (cell) – 407-679-9638 (nhà)
Email: hnguyen7@cfl.rr.com

Muôn giữ Cabin xin gọi Golden Cruises and Tours:
Suzy Chan: 407-267-1811
email: suzychan@wahlum.com
** Insurance (travel): $500.00               $29.00/ngườii –                  $500 đến $1000:       $59.00/người

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s