Đồng-Khánh 1973

Blog của Các bạn thuộc trường Đông Khánh Huế Niên Khóa 1973


Leave a comment

Chặng cuối cùng Aix-Provence Marseille Pháp

Chăng cuối cuộc Âu du Chúng ttoi ghé cảng Marseille, nhưng lại không thăm Marseille mà lại Thăm Aix-Provence..THành phố nhỏ dễ thương hao hao giống ý..Và cà phê gu Tây ngon tuyệt

https://goo.gl/photos/bUCLx1fXgFrDvEdZ9

More pictures at Link

https://goo.gl/photos/bUCLx1fXgFrDvEdZ9

Advertisement


Leave a comment

Vatican Museum và Sistina Chapel

Điểm chính thu hút nhiều người đến Vatican là Vatican museum và Sistina Chapel nơi có các Bức tranh vẽ trên trần thánh đường bởi Michel Angelo

https://goo.gl/photos/iHSNeDHRg8LEvrLp7

May mà chúng tôi mua vé trước nêu không thì không vào được vì số người bị hạn chế chỉ ưu tiên cho người mua vé trướng khi nào trông chỗ mới cho người mua vé tại chỗ

https://goo.gl/photos/iHSNeDHRg8LEvrLp7


Leave a comment

Sorrento, một nơi bị bỏ quên

vậy mà quên được đoạn đường đến Sorrento, một thành phố nên thơ..tuyệt vời của miền nam nước ý

Đường đến Sorrento:

https://goo.gl/photos/chkwxUuYMkkUUCKZ9

Downtown Sorrento

https://goo.gl/photos/J8ajARh2eSJq1RqC6

Khu chợ xép Sorrento

https://goo.gl/photos/VsXwqKNnRms3LKes7

Đường đến Sorrento:

https://goo.gl/photos/chkwxUuYMkkUUCKZ9

Downtown Sorrento

https://goo.gl/photos/J8ajARh2eSJq1RqC6

Khu chợ xép Sorrento

https://goo.gl/photos/VsXwqKNnRms3LKes7


Leave a comment

Colosseum, Italy

Rất nhiều hình ảnh của Italy..Trước hết là Đấu trướng Colosseum :  Con đường tại Chổ chiếc Cruise ship đến đây đi gần 1 giò đồng hồ trên xe buýt : Ph0ng cảnh rất đẹp như trong link này

https://goo.gl/photos/j2GyfHeWNzRM98LD9

Here we go…Đấu trường Colosseum

https://goo.gl/photos/wMyhUE54oE1fGBxN8

h0ng cảnh rất đẹp như trong link này

https://goo.gl/photos/j2GyfHeWNzRM98LD9

Here we go…Đấu trường Colosseum

https://goo.gl/photos/wMyhUE54oE1fGBxN8


Leave a comment

Từ Naples đến Pompeii, Italy

Tàu Cập bến Naples…Chúng tôi rời tàu …Trên bến cảng một đài kỷ niện các thuyền nhân bỏ mạng trên Địa trung hải khi toan đến Y…năm 2014 … Đài kỷ niệm han rỉ chúng tỏ người ta không muốn săn sóc và muốn quên đi… Chúng tôi lên xe buýt đến Pompeii và Sorrento

https://goo.gl/photos/Atvk4t4Sz4QX8rEB7

Rời bến cảng chúng tôi trên đường đến Pompeii…Pompeii đã bi chôn vùi dưới một lợp tro bụi phún thach dàu đến 6 feet …Được tìm thấy trở lại sau năm 1599 và tái thiết năm 1748.. Thời tiết nóng đến nổi chúng tôi quyết định không sắp hàng mua vé vào xem phế tich và chỉ dao xem thăm bên ngoài Thành phố…Thành phố đầy xe buýt và du khách đông đảo đi lui đi tới..kẻ đến người đi …

 

https://goo.gl/photos/Atvk4t4Sz4QX8rEB7


Leave a comment

Tibidabo Nơi cao nhất của Barcelonna

https://goo.gl/photos/5AdnpgCkodsx1Nxp9

Chiều Thứ Bảy Vẫn còn giờ để đến nơi cao nhất của Thành phố Barcelonna .. Tibidabo…Trên đó Thánh đường Sagrat Cor đã được xây dưng..Trên cao gió lộng mây mù ..lòng bổng thấy bâng khuâng..Muốn đến nơi phải đi một đoạn xe điện leo dốc và đi theo một chuyến xe lửa có móc sắt để lên đỉnh núi

 

 

https://goo.gl/photos/5AdnpgCkodsx1Nxp9