Đồng-Khánh 1973

Blog của Các bạn thuộc trường Đông Khánh Huế Niên Khóa 1973

Phân Ưu cùng chị Hồ Thị Lê

Leave a comment

Được tin trễ,

Thân Mẫu của chị Hồ Thị Lê,

Đồng Khánh 1973, qua đời trong tuần lễ vừa qua.

Tại Thành phố San Jose , Tiểu bang California, Hoa Kỳ

Ban biên tập Đồngkhánh 1973.com

Xin Thành Thật Pân Ưu cùng Chị và Đại Tang Quyến

Xin Các Bạn Cùng Chúng Tôi Chung Sức Cầu Nguyện Để Linh Hồn Cụ Bà được Vãng Sanh nơi Miền Cực-Lạc

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s