Đồng-Khánh 1973

Blog của Các bạn thuộc trường Đông Khánh Huế Niên Khóa 1973


Leave a comment

Phân Ưu cùng chị Hồ Thị Lê

Được tin trễ,

Thân Mẫu của chị Hồ Thị Lê,

Đồng Khánh 1973, qua đời trong tuần lễ vừa qua.

Tại Thành phố San Jose , Tiểu bang California, Hoa Kỳ

Ban biên tập Đồngkhánh 1973.com

Xin Thành Thật Pân Ưu cùng Chị và Đại Tang Quyến

Xin Các Bạn Cùng Chúng Tôi Chung Sức Cầu Nguyện Để Linh Hồn Cụ Bà được Vãng Sanh nơi Miền Cực-Lạc

Advertisement