Đồng-Khánh 1973

Blog của Các bạn thuộc trường Đông Khánh Huế Niên Khóa 1973

Phân Ưu cùng Anh chị Hảo-Nguyệt Thu

Leave a comment

Cáo Phó

Cụ Bà Dương Thị Diệu,

Pháp danh  Nhuận-Huyền 

Sinh ngày 20 tháng 5 năm 1931

Mất ngày 18 Tháng Giêng năm 2018 tại Huế, Việt Nam

Hưởng Thượng Thọ 87 tuổi

Tang Gia đồng khấp báo

Trưởng Nũ: Trần Nguyệt Thu, Chồng: Đinh Trường Hảo và các Con Cháu tại Hoa Kỳ

Thứ Nữ: Trần Thiện Tâm Chồng Hoàng Vu và Các Con cháu tại Huế Việt Nam


Các bạn bè của Anh Chị NguyệtThu và Đinh Trường Hảo xin trân trọng chia buồn cùng Anh Chị và Đại Tang Quyến.  Xin Cầu nguyện cho hương linh Cụ Bà sớm về nơi An lạc

Các Bạn và Ban Biên tập website Đồng Khánh 1973   ( http://dk1973.com )

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s