Đồng-Khánh 1973

Blog của Các bạn thuộc trường Đông Khánh Huế Niên Khóa 1973

Trở về mái nhà xưa: Đại Học Sư Phạm Huế 2017

Leave a comment

Mãi rồi cúng phải có lúc trở về.  2017 có lẽ  là năm đáng nhớ khi Ngoạc Ấn trở về VN  không phải chỉ đi thăm gia đình  mà là  trở về nơi đã một thời là sinh viên đã một thời nằm gai nếm mật.  Bạn bè cũ gặp nhau hẹn nhau  sẽ gặp lại  trong tương lai.  Nói sao hết những chuyện vui buồn của một thời con gái

https://photos.app.goo.gl/cOZbfJCsgHhUKm3F3 

 

https://photos.app.goo.gl/cOZbfJCsgHhUKm3F3

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s