Đồng-Khánh 1973

Blog của Các bạn thuộc trường Đông Khánh Huế Niên Khóa 1973


Leave a comment

Trở về mái nhà xưa: Đại Học Sư Phạm Huế 2017

Mãi rồi cúng phải có lúc trở về.  2017 có lẽ  là năm đáng nhớ khi Ngoạc Ấn trở về VN  không phải chỉ đi thăm gia đình  mà là  trở về nơi đã một thời là sinh viên đã một thời nằm gai nếm mật.  Bạn bè cũ gặp nhau hẹn nhau  sẽ gặp lại  trong tương lai.  Nói sao hết những chuyện vui buồn của một thời con gái

https://photos.app.goo.gl/cOZbfJCsgHhUKm3F3 

 

https://photos.app.goo.gl/cOZbfJCsgHhUKm3F3