Đồng-Khánh 1973

Blog của Các bạn thuộc trường Đông Khánh Huế Niên Khóa 1973

Rome & Vatican: Fountain of Four Rivers

Leave a comment

Vẫn băng ngang nhiều ngõ hẹp và tiệm ăn Chúng tôi đến một công trường khá rông có Fountain of Four Rivers

https://goo.gl/photos/z9vUkCAgs343tXGn7

https://goo.gl/photos/z9vUkCAgs343tXGn7

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s