Đồng-Khánh 1973

Blog của Các bạn thuộc trường Đông Khánh Huế Niên Khóa 1973


Leave a comment

Vatican Rome: Đền Pantheon

Rời Trevi Fountain chúng tôi đến đền thờ Pantheon , cũng băng qua những ngõ hẹp với tiêm ăn và …tiệm ăn

https://goo.gl/photos/53e2YMPEvbvdeY7PA

https://goo.gl/photos/53e2YMPEvbvdeY7PA

Advertisements


Leave a comment

Vatican, Rome: Trevi Fountain

Rời Colosseum Chúng tôi đến Vatican..Trevi Fountain là chỗ đầu tiên

https://goo.gl/photos/P6dsSdbRetzCCHh87

Trên đương đến nơi đây người tour guide đưa chúng tôi đi bộ băng qua những con đường nhỏ đầy tiệm ăn  rất đẹp nhất là dãy ghế lan ra vĩa hè

https://goo.gl/photos/P6dsSdbRetzCCHh87

 


Leave a comment

Sorrento, một nơi bị bỏ quên

vậy mà quên được đoạn đường đến Sorrento, một thành phố nên thơ..tuyệt vời của miền nam nước ý

Đường đến Sorrento:

https://goo.gl/photos/chkwxUuYMkkUUCKZ9

Downtown Sorrento

https://goo.gl/photos/J8ajARh2eSJq1RqC6

Khu chợ xép Sorrento

https://goo.gl/photos/VsXwqKNnRms3LKes7

Đường đến Sorrento:

https://goo.gl/photos/chkwxUuYMkkUUCKZ9

Downtown Sorrento

https://goo.gl/photos/J8ajARh2eSJq1RqC6

Khu chợ xép Sorrento

https://goo.gl/photos/VsXwqKNnRms3LKes7


Leave a comment

Colosseum, Italy

Rất nhiều hình ảnh của Italy..Trước hết là Đấu trướng Colosseum :  Con đường tại Chổ chiếc Cruise ship đến đây đi gần 1 giò đồng hồ trên xe buýt : Ph0ng cảnh rất đẹp như trong link này

https://goo.gl/photos/j2GyfHeWNzRM98LD9

Here we go…Đấu trường Colosseum

https://goo.gl/photos/wMyhUE54oE1fGBxN8

h0ng cảnh rất đẹp như trong link này

https://goo.gl/photos/j2GyfHeWNzRM98LD9

Here we go…Đấu trường Colosseum

https://goo.gl/photos/wMyhUE54oE1fGBxN8