Đồng-Khánh 1973

Blog của Các bạn thuộc trường Đông Khánh Huế Niên Khóa 1973

Florence-Tuscany Italy

Leave a comment

Từ Pía Chung tôi vội vã đến Florence, Thủ Phủ của Tuscany trong cùng ngày.. Thành phố nhỏ Xe đạp và Xe gắn máy thật nhiều …Thành phố nằm bên bờ một con sông…

https://goo.gl/photos/N7LLexkE1vwH92SAA

More pictures at link

https://goo.gl/photos/N7LLexkE1vwH92SAA

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s