Đồng-Khánh 1973

Blog của Các bạn thuộc trường Đông Khánh Huế Niên Khóa 1973

Colosseum, Italy

Leave a comment

Rất nhiều hình ảnh của Italy..Trước hết là Đấu trướng Colosseum :  Con đường tại Chổ chiếc Cruise ship đến đây đi gần 1 giò đồng hồ trên xe buýt : Ph0ng cảnh rất đẹp như trong link này

https://goo.gl/photos/j2GyfHeWNzRM98LD9

Here we go…Đấu trường Colosseum

https://goo.gl/photos/wMyhUE54oE1fGBxN8

h0ng cảnh rất đẹp như trong link này

https://goo.gl/photos/j2GyfHeWNzRM98LD9

Here we go…Đấu trường Colosseum

https://goo.gl/photos/wMyhUE54oE1fGBxN8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s