Đồng-Khánh 1973

Blog của Các bạn thuộc trường Đông Khánh Huế Niên Khóa 1973

Cannes Montecarlo Nước Pháp

Leave a comment

Rời Ý tàu ghe bến Cannes..Cannes không có cầu tau…Chúng tôi phải đi tàu nhỏ để vào bến cảng..Xứ của Tây…

https://goo.gl/photos/xBd7KSnbuP5eJBjJ7

https://goo.gl/photos/xBd7KSnbuP5eJBjJ7

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s