Đồng-Khánh 1973

Blog của Các bạn thuộc trường Đông Khánh Huế Niên Khóa 1973

Thánh đường La Sagrada Famillia Barcelonna

Leave a comment

Day 2 vẫn còn ở Barcelonna

Thánh đường La Sagrada Famillia do kiến trúc sư Gaudi khởi công xây dựng từ 1882 đến bây giờ vẫn chưa hoàn tất…

More pictures at link

https://goo.gl/photos/ZuLhZXqyww43Z1eA9

 

More pictures at link

https://goo.gl/photos/ZuLhZXqyww43Z1eA9 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s