Đồng-Khánh 1973

Blog của Các bạn thuộc trường Đông Khánh Huế Niên Khóa 1973


Leave a comment

Từ Naples đến Pompeii, Italy

Tàu Cập bến Naples…Chúng tôi rời tàu …Trên bến cảng một đài kỷ niện các thuyền nhân bỏ mạng trên Địa trung hải khi toan đến Y…năm 2014 … Đài kỷ niệm han rỉ chúng tỏ người ta không muốn săn sóc và muốn quên đi… Chúng tôi lên xe buýt đến Pompeii và Sorrento

https://goo.gl/photos/Atvk4t4Sz4QX8rEB7

Rời bến cảng chúng tôi trên đường đến Pompeii…Pompeii đã bi chôn vùi dưới một lợp tro bụi phún thach dàu đến 6 feet …Được tìm thấy trở lại sau năm 1599 và tái thiết năm 1748.. Thời tiết nóng đến nổi chúng tôi quyết định không sắp hàng mua vé vào xem phế tich và chỉ dao xem thăm bên ngoài Thành phố…Thành phố đầy xe buýt và du khách đông đảo đi lui đi tới..kẻ đến người đi …

 

https://goo.gl/photos/Atvk4t4Sz4QX8rEB7


Leave a comment

Tibidabo Nơi cao nhất của Barcelonna

https://goo.gl/photos/5AdnpgCkodsx1Nxp9

Chiều Thứ Bảy Vẫn còn giờ để đến nơi cao nhất của Thành phố Barcelonna .. Tibidabo…Trên đó Thánh đường Sagrat Cor đã được xây dưng..Trên cao gió lộng mây mù ..lòng bổng thấy bâng khuâng..Muốn đến nơi phải đi một đoạn xe điện leo dốc và đi theo một chuyến xe lửa có móc sắt để lên đỉnh núi

 

 

https://goo.gl/photos/5AdnpgCkodsx1Nxp9


Leave a comment

Công viên “PARK GUELL” Barcelonna

https://goo.gl/photos/AHvcnQms7aZ8t9C77

Sáng Thứ Bảy, vẫn còn ở Barcelonna .. Viếng Công viên “PARK GUELL” Được xây dựng trong khoảng từ 1900 đến 1914 và khánh thành năm 1926… Người Xây dưng là Kiến trúc Sư Antoni Gaudi..Công viên nằm trên một ngọn đồi rất cao nên leo núi mệt nghỉ … Vì nhiều trẻ lạc nên thiếu hình ảnh chỉ còn những ai đứng gần máy hình mà thôi

More pictures at link

https://goo.gl/photos/AHvcnQms7aZ8t9C77