Đồng-Khánh 1973

Blog của Các bạn thuộc trường Đông Khánh Huế Niên Khóa 1973

Thành viên Nhà mẹ Lê: tốt nghiệp Đại Học

Leave a comment

Nguyễn Nhật Nam , con của Chị Mỹ-Anh, Cháu lê Thị Ngọc Ấn vừa ra trường tại HBU Houston Khóa 2016

https://goo.gl/photos/T3Wzo3CdpZZyNb6V8

Vài hình ảnh lễ ra trường của Cháu…

Links :  https://goo.gl/photos/T3Wzo3CdpZZyNb6V8

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s