Đồng-Khánh 1973

Blog của Các bạn thuộc trường Đông Khánh Huế Niên Khóa 1973

Sinh Nhật Ngọc-Ấn @ Santa Ana

Leave a comment

Bạn bè Ngọc Ấn tại Santa Ana đã chúc mừng sinh nhật Ngọc Ấn tại đây.,,Rất ấm cúng và đậm đà tình cãm…

Links:   https://goo.gl/photos/FGkHPqYu5ksYon979

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s