Đồng-Khánh 1973

Blog của Các bạn thuộc trường Đông Khánh Huế Niên Khóa 1973


Leave a comment

Sinh Nhật Ngọc-Ấn @ Santa Ana

Bạn bè Ngọc Ấn tại Santa Ana đã chúc mừng sinh nhật Ngọc Ấn tại đây.,,Rất ấm cúng và đậm đà tình cãm…

Links:   https://goo.gl/photos/FGkHPqYu5ksYon979