Đồng-Khánh 1973

Blog của Các bạn thuộc trường Đông Khánh Huế Niên Khóa 1973


Leave a comment

Thành viên Nhà mẹ Lê: tốt nghiệp Đại Học

Nguyễn Nhật Nam , con của Chị Mỹ-Anh, Cháu lê Thị Ngọc Ấn vừa ra trường tại HBU Houston Khóa 2016

https://goo.gl/photos/T3Wzo3CdpZZyNb6V8

Vài hình ảnh lễ ra trường của Cháu…

Links :  https://goo.gl/photos/T3Wzo3CdpZZyNb6V8

 

 

Advertisement