Đồng-Khánh 1973

Blog của Các bạn thuộc trường Đông Khánh Huế Niên Khóa 1973

Hoàng-Ngọc & Bội-Hiếu @ Houston April 2016

Leave a comment

Sau ngày đám cưới của Đạt và Quinn @ Houston…

Mọi người thong thả đi chơi…Hình Ảnh của  hai gia đình sui-gia tại Houston

https://goo.gl/photos/GV7uLjmZwrdnWEi27

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s