Đồng-Khánh 1973

Blog của Các bạn thuộc trường Đông Khánh Huế Niên Khóa 1973

Baby Nathan đầy tháng April 2016

Leave a comment

Baby Nathan cháu nội của Xuân-Phương, cháu ngoại của Ngọc-Mỹ  vậy là đã được một tháng

Hình ảnh Gia đình ăn mừng ngày đầy tháng :

https://goo.gl/photos/qoc3uo9rW1rp4Ghm9

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s