Đồng-Khánh 1973

Blog của Các bạn thuộc trường Đông Khánh Huế Niên Khóa 1973


Leave a comment

Baby Nathan đầy tháng April 2016

Baby Nathan cháu nội của Xuân-Phương, cháu ngoại của Ngọc-Mỹ  vậy là đã được một tháng

Hình ảnh Gia đình ăn mừng ngày đầy tháng :

https://goo.gl/photos/qoc3uo9rW1rp4Ghm9