Đồng-Khánh 1973

Blog của Các bạn thuộc trường Đông Khánh Huế Niên Khóa 1973


Leave a comment

Hoa Xuân @ Dallas April 2016

Mùa Xuân vẫn còn đó. Nụ tầm xuân vẫn còn đây…cái nắng mùa hè  của Houston và Dallas còn xa …Gia đình Nhà Mẹ Lê giới thiệu Dallas cho  Nhà mẹ Lê đơn vị Việt nam

Link for more pictures:   https://goo.gl/photos/6YMFgfrwFHHRgP1i8

 

https://goo.gl/photos/6YMFgfrwFHHRgP1i8  Click Link for more pictures


Leave a comment

Đám Cưới Quinn, Cháu Gái của Lê Thị Ngọc Ấn

Đạt là Con trai của Hoàng Ngọc & Trần Đức Lợi

Ngọc và Lợi ở Olympia WA

Quinn là Con gái của Huỳnh Bá Hiếu  và Ngọc Bội ..Đồng thời là Cháu Của Lê thị Ngọc Ấn

Ngọc-Ấn , Hoàng-Ngọc và Lợi đều là Phượng Vỹ cả

Từ VN đến Houston năm 15 tuổi cho đến nay…Quinn vừa tốt nghiệp Đại học và cũng đến lúc lập gia đinh..

Đám cưới tổ chức tại Houston ngày 26 tháng Ba  2016..Quin gọi Ấn bằng dì ruột..nhưng gia đình vẫn coi như con gái trong nhà..Quinn đồng thời cũng rất thân với Tifany con gái của Ấn…   Đám cưới trong vòng đơn giản … Có cả Tiffany từ Pennsylvania về làm phụ dâu

Dấm cưới cỏ  Bố mẹ Quinn tù VIệt Nam qua dự vã dĩ nhiên một số lớn Bạn bè của Ngọc Ấn từ khắp nơi về  chơi… Vui chơi cả tuần mới hết

Sâu đây là các Link hình ảnh

Day 1 lễ Gia tiên: