Đồng-Khánh 1973

Blog của Các bạn thuộc trường Đông Khánh Huế Niên Khóa 1973


Leave a comment

Philly & U.Penn trong mùa Lễ Tạ Ơn 2015

Mùa hè nóng nực của TB Texas đã trôi qua lặng lẽ không một lời từ giã…Học sinh Sinh viên lại trở lại trường học…

Năm nay Ngọc Ấn đổi chương trình đi Philly thăm con và vui với bạn…(một mình?…vì Ông Xã …xệ quá không đi nổi???)

Thôi thì mỗi người , mỗi năm , mỗi hoàn cảnh..Không đi thì nhìn Facebook..nhìn Website   http://dk1973.com  cũng vậy mà thôi..

Philly và Delaware có Mộng Huyền, có Thanh Liên  Cả hai đều đến gặp Ngọc Ấn và đi chơi cùng Ngọc-Ấn & Tiffany..Cô bé con đã lớn quá rồi ,..năm nay được dịp vòi vỉnh mẹ chi tiền cho shopping nên có vẻ vui ra mặt..

Thanh Liên và Mộng Huyền   mình đã có cơ hội gặp năm này tại California khi cả hai đến tham dự buổi họp mặt Sư Pham Anh văn tại Santa Ana ..Nhưng Có sao đâu?  gặp thêm một lần nửa lại càng vui hơn???

Mộng Huyền và Ngọc Ấn

Mộng-Huyền, Ngoc-Ấn, và Thanh Liên

Lần này không có Phạm Cơ chụp hình mà hình vẫn đẹp …Chắc là có bàn tay Tiffany? Trroong các bạn vui vẽ mình ngồi nhà cũng thấy vui theo!!!

Nghe đồn Đại Học Sư Phạm Anh văn dự định gặp nhau năm 2016 tại Houston???

Xin các bạn Click ở Link dưới đây  để xem thêm hình cho vui..trong khung cảnh đầm ấm của mùa nghĩ lễ 2015

https://goo.gl/photos/DX1ybQ7QnSFP5GYP7

Hẹn các bạn trong các bản tin sau

Phạm Cơ (Từ Houston- Viết thay Lê Thị Ngọc Ấn)

 

Advertisement