Đồng-Khánh 1973

Blog của Các bạn thuộc trường Đông Khánh Huế Niên Khóa 1973

Tháng 10, 2015 Nhà Mẹ Lê @ Las Vegas

Leave a comment

Thế là Nhà Mẹ Lê của Lê thị Ngọc-Ấn lại gặp nhau, Lần này tại Đất vui chơi Las Vegas…Lần này các “kiều nữ” Từ Nam Cali Bắc Cali và Houston-Dallas TX lại gặp nhau…

Lần này lại có thêm Mệ Xuân từ Santa Anna …  Chắc là đến ngày qua giúp  Công ty trả tiền thay bóng đèn …

Ăn mặc toàn màu đỏ..nhưng thua vẫn hoàn thua…

Dẫu sao không thua thì cũng…Huề

Muốn biết hồi sau thế nào>

Xin double click vào link dưới đây mà xem sẽ rõ

https://goo.gl/photos/g8S2x3KyqQ6fQx379

Phóng viên Http://DK1973.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s