Đồng-Khánh 1973

Blog của Các bạn thuộc trường Đông Khánh Huế Niên Khóa 1973


Leave a comment

Gia đình Nhà Mẹ Lê của Ngọc Ấn đi thăm Châu Âu June 2015

Ngọc Ấn và Gia đình 2 ông Anh  (Anh Hoán, Anh Chúc) ở Houston đã tổ chức đi Châu Âu thăm Ông Chú ở tại Pháp… Chuyến đi khởi hành từ Houston đến Zurich Thụy sĩ…

Sở dĩ ghé ngang đây chỉ vì Cường Con trai Anh Chúc đã có cơ sở tại Zurich…

Từ đây Cường đã lái xe chở tất cả mọi người đi Pháp để thăm Ông Chước mà gọi người gọi là Chú Chước… Chú hiện cư ngụ tại  Thành phố Puy Guyllaume gần biên giới Thụy Sĩ và Pháp rất tiện…

Trước 1975 Chú Chước là Bác Sĩ tại Đà Nẵng (BS lê Huy Chước) giờ đã về hưu và ngụ tại Puy Guillaume…

Chú là Bậc trưởng thượng còn lại trong Gia đình Nhà Mẹ Lê.. sau khi Thân Mẫu và Thân Sinh của Ngọc Ấn qua đời năm ngoái…

 

Chú là em út trong mấy anh em, mà người Anh trưởng là Thân Sinh của Lê thị Ngọc Ấn

 

nay tuổi hạc đã cao sức khõe kém sút nhiều..Do đó các cháu muốn qua thăm là điều tất nhiên

Sau đây là Link của một số Hình Ảnh trong chuyến Âu du

https://goo.gl/photos/KEHXfjTnWN63ceZC7

Xin double click để coi chơi cho vui

 

 

 

 

 

Advertisement