Đồng-Khánh 1973

Blog của Các bạn thuộc trường Đông Khánh Huế Niên Khóa 1973

Nhà mẹ Lê @ Las Vegas & Santa Ana (CA)

Leave a comment

Gia đình Nhà Mẹ Lê (Lê Thị Ngọc Ấn) đi Las Vegas và California

https://goo.gl/photos/sfsd73uzRaYVpsef6

https://goo.gl/photos/VqCNW6wkjERWxmpQ6

(Second link is Top’s Camera)+

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s