Đồng-Khánh 1973

Blog của Các bạn thuộc trường Đông Khánh Huế Niên Khóa 1973


Leave a comment

Chị Chung và Hới+Duy đến viếng Houston — June 15 2015

Chị Chung và Gia đình Hới+Duy đã đến viếng Houston hôm Tháng 6 June 16 2015

Các bạn ở Houston như  Ngọc-Ấn, Hoàng-Anh, và Phương-Chi đã đến thăm và …?

đã gặp mặt chung vui, hàn huyên…

Hới đã đến Houston vài năm trước…..

Lần này qua Mỹ khá lâu , gánh hát lưu diễn ở Virginia, Boston, và đên Houston trước khi trở lại Virginia

Mọi người đã đi chơi ở NASA , Kemar Board Walk, Houston by night

Cô Quế-Hương cũng có mời ăn và nói chuyện chung với Anh Chị Từ-Hà

Ngày ở lại tại  Houston lại có thêm chị Thủy (Chị của Chung và Hới) về chơi

Rất vui nhất là …

….từ khi nhiều bạn trong nhóm Đồng Khánh biết… nhảy đầm….

Vì vậy thời gian ở chơi chỉ có 1 tuần được xem là quá ngắn???

Hình Ảnh ghi lại ở Link dưới:

https://goo.gl/photos/ebu6nG1TPMKC6Sc39