Đồng-Khánh 1973

Blog của Các bạn thuộc trường Đông Khánh Huế Niên Khóa 1973


Leave a comment

Alana & Alexandra

Anh Lợi và Chị Ngọc ở tận Seatle WA, Nhưng  con gái mới dọn từ San Francisco về Houston

Photo  Photo

Tháng 3 2014 Anh Chị Lọi Ngọc có thêm Cháu ngoại thứ hai, Alexandra.

Photo  Photo

Đông thời Cháu ngoại đầu tiên Alana cũng tròn  3 tuổi

Photo  Photo

Dĩ nhiên Anh Chị Lợi Ngọc phải về Houston,

Nhờ vậy Chúng tôi lại có dịp gặp nhau.

Tiệc Sinh Nhật và mừng ngày Alexandra ra đời có Xyân Phương từ Santa Ana, Thầy Hạnh, Chị Cúc  Hoàng Anh, Hiễn-Minh, NgọcẤn từ Houston tham dự

Photo Photo

Đó là một ngày lạnh và gió  lớn chưa bao giờ thấy tại Houston …. Chắc là do khách từ Seatle đem đến

Chúc mừng Anh Chị Lợi-Ngọc

Chúc Mừng Alana và Alexandra

https://plus.google.com/u/0/photos/101235027987233350881/albums/5993063709865752913

https://plus.google.com/u/0/photos/101235027987233350881/albums/5993066174959560097

 

 

Advertisement