Đồng-Khánh 1973

Blog của Các bạn thuộc trường Đông Khánh Huế Niên Khóa 1973

Văn Nghệ: Đồng Khánh Saigon Đón xuân Giáp Ngọ 2014

Leave a comment

Văn Nghệ:  Đồng Khánh Saigon Đón xuân Giáp Ngọ 2014

Mở đầu là : 
1 – Hoc Sinh Hành Khúc của Lê Thương- CGSNSDKHue tai SG đồng ca

2 – Hoạt cảnh Thương về xứ Huế của CNSDK diễn- Nhạc và lời của Minh Kỳ- tiếng hát Thùy Dương

3 – Sắc Xuân – Thu Cúc DK 75 tự biên tự diễn.

4 – Cô Gái Việt- của Hùng Lân- Hoạt cảnh CNSDK diễn

5 – Sóng nước biếc- Nhạc ngoại quốc lời Việt của Phạm đình Chương- Phương Bích DK hat

6 – Hoạt cảnh Sài Gòn của Y Vân- Do CNS Đồng Khánh Huế tại SG diễn

7 – Tỳ Bà – Thơ Bích Khê- Phạm Duy phổ nhạc- Thiên Thanh

8 – Hoạt cảnh Sắc Màu Nữ Sinh Đồng Khánh-Nhạc và lời: Thu Hồ- Tiếng hát Hà Thanh- NS DKtai SG diễn

9 – Tiếng Sáo Thiên Thai của Phạm Duy- Tam ca DK Hà Phương Hà

10 –  Duyên Quê- Nhạc và lời: Hoàng Thi Thơ- Hoàng Oanh và Lệ Hồng DK hát 

11 – Mộng Lành của Hoàng Trọng – Diệu Phương DK 75 hát
  

12-  Đón Xuân của Phạm đình Chương- CNSDKHue tại SG đồng ca

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s