Đồng-Khánh 1973

Blog của Các bạn thuộc trường Đông Khánh Huế Niên Khóa 1973

Nước Mắm Công Nghiệp (???)

Leave a comment

Đọc báo Việt Nam

Nước Mắm Giả  được gọi tên là nước mắm Công Nghiệp

(Hình ảnh chỉ có tính minh họa)

http://motthegioi.vn/suckhoe/bai-1-mam-cong-nghiep-danh-bai-mam-ca-com-33224.html

http://motthegioi.vn/suckhoe/bai-3-nuoc-mam-cong-nghiep-lap-lo-danh-lan-con-den-33580.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s