Đồng-Khánh 1973

Blog của Các bạn thuộc trường Đông Khánh Huế Niên Khóa 1973


Leave a comment

Nước Mắm Công Nghiệp (???)

Đọc báo Việt Nam

Nước Mắm Giả  được gọi tên là nước mắm Công Nghiệp

(Hình ảnh chỉ có tính minh họa)

http://motthegioi.vn/suckhoe/bai-1-mam-cong-nghiep-danh-bai-mam-ca-com-33224.html

http://motthegioi.vn/suckhoe/bai-3-nuoc-mam-cong-nghiep-lap-lo-danh-lan-con-den-33580.html