Đồng-Khánh 1973

Blog của Các bạn thuộc trường Đông Khánh Huế Niên Khóa 1973


Leave a comment

Tháng 10 với ĐồngKhánh 1973

Hai Ôn Mụ Quỳnh Trang – Quát tháng 9 đã ở Houston với Phượng Vỹ 25 năm, tháng 10 lại lò dò về lại Houston với “Chu Văn An -toàn cầu”.

Hai Ôn mụ này bây giờ, nhờ sức khỏe dẽo dai nên gót chân bay nhảy khá bộn… Đi, đi, đi nửa đi, đi nhanh lên như vậy là đúng rồi. Ai không đi được ráng chịu đừng than trách.

Trước khi về lại Florida cũng lại mời bạn bè (trong vòng tay nhỏ) và cô Quế Hương đến chia tay tại Sing-Sing.

Tham dự Viên dĩ nhiên có Cô Quế Hương, Vợ chông Lê Cảnh Thạnh, Vợ Chồng Hiển-Minh, Vợ Chồng Ấn Cơ và vợ cjồng Nha-sĩ Trần Nam Hãi.

Vì về sớm, Cặp này không tham gia được bửa tiệc Cô Quế Hương mời nhân ngày sinh nhật của Cô , tại Kim Sơn.  Tuy vậy Cũng e mail cũng cúc tụng rất chi là da diết

https://plus.google.com/u/0/photos/101235027987233350881/albums/5936535641256315153

Advertisement