Đồng-Khánh 1973

Blog của Các bạn thuộc trường Đông Khánh Huế Niên Khóa 1973

Đồng Khánh 73 @ SanTa Ana August 2013 (NgọcẤn)

Leave a comment

Hình từ máy hình Ngọc Ấn

https://plus.google.com/u/0/photos/101235027987233350881/albums/5910610321695269153

(Xin click ở link để xem hình –Tùy computer hình có thể mở trong window này hay là ở New Tab  –Trong trường hợp này xin click vào new tab ở trên cùng màn hình)

 

Photo  Photo

.

Photo  Photo

.

Photo  Photo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s