Đồng-Khánh 1973

Blog của Các bạn thuộc trường Đông Khánh Huế Niên Khóa 1973


Leave a comment

ĐồngKhánh 1973 @ Santa Ana : Chia tay Aug 5 2013

 

.

Hình do Anh Quát và Quỳnh Trang :

https://plus.google.com/photos/113610011564072430114/albums/5909056758143342081?cfem=1&authkey=CLOByImpupSLNQ

.

Photo Photo

.

Photo .

.

Photo

.

Photo

Advertisements