Đồng-Khánh 1973

Blog của Các bạn thuộc trường Đông Khánh Huế Niên Khóa 1973


Leave a comment

ĐôngKhánh 1973 @ Santa Ana Aug 2nd 2013

Hình Anh do Anh Quát và Quỳnh Trang cung cấp

https://plus.google.com/photos/113610011564072430114/albums/5908467502098995745?gpinv=AMIXal8oVFFPZcI-o2myUGNh4lGirlkyXt08ZyQQ7of_HePlnH33nU-J-ESQmSP3uu_3L9124jjc8qbBXbYo9e-rqzq0thcKkQR73hRnrjxC0BRKWrDoXkM&cfem=1&authkey=CPO_866H8aq1Sw

.

Hình của Đồng Sĩ Nam chuyễn

.

    

.

Photo  Photo

.

Photo

Photo

.

Photo

Photo

.

Đêm ngắn ngày dài  – Xin click vào link để xem thêm nhiều hình nữa

Cám ơn Anh Quát và Quỳnh Trang

………………………………………………………………………