Đồng-Khánh 1973

Blog của Các bạn thuộc trường Đông Khánh Huế Niên Khóa 1973


Leave a comment

Đón Bạn đến chơi-Memorial Holidays @ Houston

Memorial Holidays 2013 Cả nhà tưng bừng ra phi trường Hobby đón bạn đến chơi nhà:

Bài thơ sau của Nguyễn Khuyến

Đã bấy lâu nay bác tới nhà,
Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa.
Ao sâu nước cả khôn chài cá,
Vườn rộng rào thưa khó đuổi gà.
Cải chửa ra cây, cà mới nụ,
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa.
Đầu trò tiếp khách trầu không có

Bác đến chơi đây ta với ta

Các bạn xem hình và đoán xem khách là ai nhé

DSC02909_sm DSC02915_sm

Đây là link toàn bộ hình

https://plus.google.com/u/0/photos/101235027987233350881/albums/5882080988169841457

DSC02895_sm DSC02918_sm

Happy holidays