Đồng-Khánh 1973

Blog của Các bạn thuộc trường Đông Khánh Huế Niên Khóa 1973


Leave a comment

Chào Mừng

Chào Mừng Các bạn đến thăm Không Gian Mạng kết nối Tình Thân Hữu

của các bạn cùng học Trường Đồng Khánh Huế và ra trường năm 1973.

Ghi dấu Tình Thân Hữu,

Chúng tôi muốn các Bạn cùng chúng tôi chia sẽ các buồn vui

của những ngày đi học,

những ngày vui bên nhau hiện tại,

những gian nan khổ sở trên đường đời.

Hãy Gởi cho chúng tôi những hình ảnh, những links trên mạng như Facebook để kết nối và mở rông tình bằng hữu

Mong chờ